1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương tình ca

Cuộn trang

Dìu [D] nhau đi trên phố vắng Dìu [G] nhau đi trong ánh [D] sáng Dắt [G] hồn về [Gm] giấc mơ [D] vàng, nhẹ [A7] nhàng Dìu [D] nhau đi [A7] chung một niềm [D] thương. Nhịp [D] chân êm êm thánh thót Đừng [G] cho trăng tan dưới [D] gót Chớ [G] để mộng [Gm] vỡ mơ [D] tàn, dịu [A7] dàng Đừng [D] cho không [A7] gian đụng thời [D] gian. Đưa [G] nhau vào cõi vô [D] biên Có chim [G] uyên tình thiêng Hát ru [D] êm triền miên Đưa [G] nhau về [Gm] chốn không [D] tên, mặc đời [Gm] quên Không [D] bến, không thuyền, hết câu [A7] nguyền. Dìu [D] nhau sang bên kia thế giới Dìu [G] nhau nương thân ven chín [D] suối Dắt [G] dìu về [Gm] tới xa [D] vời, đời [A7] đời Dìu [D] nhau đưa [A7] nhau vào nghìn [D] thu.

Video hướng dẫn