1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương vay

Cuộn trang

1. [Am] Người theo duyên kiếp lạc chân tới [G] đây [F] Giăng mắc vương [G] mang cõi mê mù sương [C] trắng [Am] Tìm từ muôn kiếp trả vay đến [G] đây [Em] Đưa mối tơ sầu cuồng quay đã [Am] bao lần ĐK: [Am] Đêm rồi đêm đắng cay [G] Hoa nở trên lối [C] này Kiếp con [Am] tằm trong kén nhả [Em] tơ Có bao giờ thôi [F] hết mộng [Am] mơ 2. [Am] Đàn sao lên tiếng nỉ non giữa [G] đêm [F] Dẫu có yêu [G] đương đã nghe lời than [C] oán [Am] Người ngồi trong tôi còn như đắng [G] cay [Em] Nương khúc nhạc sầu ngàn câu nhớ [Am] thương vay

Video hướng dẫn