1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương về cố đô

Cuộn trang

Người đi chốn xa thương về cố [A] đô [F#m] Thương tà áo trắng thương mấy câu [C#m][E] Và giọng cười, vành nón Kim [Bm] Luông Ôi nắng [F#m] chiều Vỹ Dạ thoáng [Bm] buồn Ngự Bình [A] chơ vơ nhìn sông [E] Hương. Nhìn lăng tẩm ôn thế hệ đã [A] qua [F#m] Oai hùng trang sử di tích chưa [C#m] nhòa [E] Từng giọng hò trên bến Vân [Bm] Lâu Năm tháng [F#m] buồn như nước qua [Bm] cầu Chạnh lòng [E] mình phút giây âu [A] sầu. Gió [F#m] đưa [E] cành trúc la [A] đà [F#m] Tiếng chuông Thiên [Bm] Mụ [D] canh gà Thọ [E] Xương Thuyền [F#m] về xuôi mái sông [Bm] Hương Có nghe tâm [D] sự [A] đôi đường đắng [E] cay. Một đời gió mưa trăm nghìn cách [A] xa [F#m] Vui tình non nước ai nỡ quên [C#m] nhà [E] Hẹn trở về thăm Huế yêu [Bm] ơi Bao tháng [F#m] ngày chất lên tuổi [Bm] đời Một lòng [E] hoài cố đô xa [A] vời.

Video hướng dẫn