1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương về Gò Công

Cuộn trang

[G] Nhớ nhung ôi thiết [D] tha vùng đất quê hương [G] mình Quê tôi Gò Công đẹp [C] xinh như gấm [D] hoa Còn biết bao nhiêu [G] tình. Ôi quê mình đẹp [C] sao xứng danh địa [G] linh Dòng sơn [D] quy đất [C] lành bia [D] đá còn [G] ghi Gò [C] công ơi, ai [G] về nhớ mãi trong [Am] lòng Mênh mong đám [Bm] lá tối trời mênh [Am] mông Gò [C] công đất quý là [Am] đây Phong thuỷ hợp [D] nhất nơi này quê [G] tôi. Gò [Am] công, nước chảy xuôi [Bm] dòng Qua sông Cửa [Am] Tiểu, qua Bình Luông [C] Đông [Bm][Am] Công, nước chảy miên [D] man Qua sông Cửa [Am] Đại, nối [D] liền Tiền [G] Giang Nắng trưa lên rất [D] cao ngoài xóm đi [G] vào Đi ngang bờ [C] ao, gặp em đang hái [D] cau để má ăn [G] trầu. Ai qua Gò [C] Công mà không ghé thăm chợ [G] dinh Để [D] nghe tiếng [C] hò cô [D] gái ngoài [G] kinh Hò [C] ơi, em [G] là con gái xứ [Am] Gò Quanh năm sông [Bm] vắng đưa đò nuôi [Am] me Nhà em ở [C] xóm giòng [Am] tre Anh về nhớ [D] ghé thăm mẹ thăm [G] em.

Video hướng dẫn