1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương về mùa đông biên giới

Cuộn trang

Nghe gió đông [Em] sang, nhớ về người ngoài biên khu Hớ hờ [Am] hơ hớ hờ [D] hơ hơ [G] hờ Hiu hắt trời [Am] mây hàng cây xơ xác gió [Em] hay Bên [C] thềm ngập lá thu [D] gầy lạnh [C] lùng em thương [B7] nhớ ai Nghe gió vi [Em] vu, gió lạnh từ miền biên khu Hớ hờ [Am] hơ hớ hờ [D] hơ hơ [G] hờ Vương vấn tình [Am] quê người đi ngày ấy chưa [B7] về Ngoài [C] trời mưa bay vẫn [B7] bay cho lòng ai thương [Em] nhớ ai Anh [Em] ơi! Gió lạnh mùa đông gió lạnh lòng [C] trai Đi giữ non [B7] nhà trong đêm lạnh [G] giá Thương [Am] anh, dù cho đá [B7] mòn Dù cho bể cạn, lòng em vẫn không đổi dạ thay [Em] lòng Nghe gió đông [Em] sang, nhớ người ngàn dặm quan san Hớ hờ [Am] hơ hớ hờ [D] hơ hơ [G] hờ Giây phút [Am] này đây, niềm buồn nhớ dâng [B7] đầy Dù [C] thời gian kia chóng [B7] phai, nhưng lòng em không [Em] đổi thay

Video hướng dẫn