1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương về xứ Huế

Cuộn trang

[D] Mây vương khói chiều, xứ [Bm] Huế đẹp yêu [A7] kiều Ngơ [D] ngẩn lòng du [Bm] khách những chiều [D] xưa [Em] Hương Giang lững [A7] lờ, trăng [Em] nước vờn đôi [A7] bờ Câu hò vang xa [Em] đưa khúc buồn [A7][D] Tôi thương nhớ nhiều khi [Bm] nắng chiều êm [A7] dịu Trên [D] đường về Thôn [Bm] Vĩ vắng điều [D] hiu [Em] Thông reo núi [A7] Ngự man [Em] mác sầu Thiên [A7] Mụ Ai về gửi thương nhớ chốn [D] ngàn thơ Huế đẹp [D] ơi, [Bm] những chiều lơ [Em] Sông Hương nước [G] chảy, Vân Lâu bến đợi [A7] chờ Nghe hò rằng đêm [D] vắng biết về [A7][D] Huế là thơ, [Bm] Huế là mơ [Em] Mưa đêm nức [G] nở như câu hát nghẹn [A7] lời Cung đàn buồn lưu [A7] luyến nỗi niềm [D] vơi [F#m] Huế đẹp ơi sông [D] Hương nước chảy lững lờ [Bm] Huế đẹp ơi Mam [D] Giao dốc uốn ven [A7] đồi Huế đẹp [A} ơi Đông Ba chen chúc bao [A7] người Huế đẹp [D] ơi.

Video hướng dẫn