1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương về xứ Thượng

Cuộn trang

Từ khi xa rừng [Em] núi cũ Chiều sương rơi lạnh [Am] hơi thu Sao thấy lòng thương [G] nhớ Khi bóng chiều vươn [C] khói Trên lưng [B7] đồi mịt [Em] mù Còn đâu khi mình [Em] gối súng Rừng đêm khuya nằm [Am] im nghe Nghe [D] gió lùa khe [G] lá Nghe [C] suối đồi vi [B7] vút Nghe đêm rừng hoà [Em] ca Rừng ơi nhớ khi [Em] nào Chòi canh suốt đêm [G] thâu Tai nghe gió biên cương về [B7] xa vắng Đời [G] chiến sĩ là [B7] đây Kề [C] báng súng mòn [D] vai Thương nhớ đêm [Em] dài thương nhớ [B7] ai Hẹn mai đây về chốn [Em] cũ Để thăm trăng rừng hoang [Am] vu Thăm [D] lối mòn dốc [B7] núi Thăm [C] bóng người bên [B7] suối Thăm hoa rừng chiều [Em] thu

Video hướng dẫn