1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương vợ chân ngắn

Cuộn trang

1. Trời [Em] sinh chân ngắn có làm sao Cớ chi xấu [D] hổ phải tự hào em [G] ơi Chân [Em] dài là vợ của người [Am] ta Còn em chân [B7] ngắn mới là vợ [Em] anh Vì [Em] em chân ngắn mỏng manh Việc to việc [D] lớn mới cần tới [G] anh Nếu [Em] mà em to khỏe như [Am] anh Thì việc đâu [B7] nữa để anh giành [Em] làm ĐK: Thương [D] em, yêu [Em] em vì tính dịu [Am] dàng Chịu thương chịu [B7] khó xóm làng ngợi [Em] khen Dù [D] rằng đời [G] nghèo hạnh phúc có mong [Em] manh Cùng anh chia [B7] sớt nắng mưa em cũng [Em] đành. Thương [D] anh bao [G] năm em tần tảo vì [Em] anh Mà em có [D] trách hoặc nửa lời thở [G] than Dù [Em] nghèo, dù nghèo cuộc sống có gian [Am] nan Cùng anh chia [B7] sớt đắng cay em chẳng [Em] màng. 2. Trời [Em] sinh chân có gì đâu Cớ chi xấu [D] hổ phải tự hào lên [G] em Chân [Em] dài là vợ của đại [Am] gia Còn em chân [B7] ngắn mới là vợ [Em] anh. Vì [Em] em chân ngắn mỏng manh Việc to việc [D] lớn mới cần tới [G] anh Nếu [Em] mà em to khỏe như [Am] anh Thì việc đâu [B7] nữa để anh giành [Em] làm. ĐK: Thương [D] em, yêu [Em] em vì tính dịu [Am] dàng Chịu thương chịu [B7] khó xóm làng ngợi [Em] khen Dù [D] rằng đời [G] nghèo hạnh phúc có mong [Em] manh Cùng anh chia [B7] sớt nắng mưa em cũng [Em] đành. Thương [D] anh bao [G] năm em tần tảo vì [Em] anh Mà em có [D] trách hoặc nửa lời thở [G] than Dù [Em] nghèo, dù nghèo cuộc sống có gian [Am] nan Cùng anh chia [B7] sớt đắng cay em chẳng [Em] màng. * Đôi [D] ta chung [Bm] tay xây hạnh phúc ngày [Em] mai Thương nhau đến [D] lúc bạc đầu vẫn [G] thương Vợ [Em] chồng đồng lòng tát cạn biển [Am] đông Cùng nhau chia [B7] sớt đắng cay mặn [Em] nồng.

Video hướng dẫn