highlight chords
1. Có [Am] ai qua [Em] vùng hoả [Am] tuyến
Nhắn [F] cho tôi [Em] một vài [C] lời
Mái [Am] tranh thân yêu còn [Em] đâu
Luỹ [Am] tre xanh tươi còn [Dm] đâu 
Đổi thay giờ [G] đây lửa [E7] máu.
2. Xóm [Am] thôn hoang [Em] tàn đổ [Am] nát
Luống [F] khoai nương [Em] cà nghẹn [C] ngào
Tiếng [Am] chuông vang không còn [Em] nữa
Vắng [Am] trâu ăn trên đồng [Dm] sâu
Trẻ thơ đi tìm mẹ [Am] hiền
ĐK: Trung Lương [Am] ơi
Đây vùng phi chiến [Dm] nay thành khu chiến 
[Em] Từ khi giặc tràn [Am] về
[Dm] Bao người dân trắng tay mà vui 
Ước [Am] hẹn đi theo lời thề
Toàn [E7] dân luôn chung lưng
Toàn [Am] quốc thương Gio [Dm] Linh
Thương Bến [E7] Hải thương cầu Hiền [Am] Lương
3. Có [Am] ai qua [Em] vùng hoả [Am] tuyến
Nhắn [F] cho tôi [Em] một vài [C] lời
Oán [Am] xâm lăng gây lửa [Em] khói
Để [Am] cho bao nhiêu lệ [Dm] rơi
Để cho sầu [E7] héo lòng [Am] tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương vùng hỏa tuyến

Lê Minh Bằng
1. Có [Am] ai qua [Em] vùng hoả [Am] tuyến
Nhắn [F] cho tôi [Em] một vài [C] lời
Mái [Am] tranh thân yêu còn [Em] đâu
Luỹ [Am] tre xanh tươi còn [Dm] đâu 
Đổi thay giờ [G] đây lửa [E7] máu.
2. Xóm [Am] thôn hoang [Em] tàn đổ [Am] nát
Luống [F] khoai nương [Em] cà nghẹn [C] ngào
Tiếng [Am] chuông vang không còn [Em] nữa
Vắng [Am] trâu ăn trên đồng [Dm] sâu
Trẻ thơ đi tìm mẹ [Am] hiền
ĐK: Trung Lương [Am] ơi
Đây vùng phi chiến [Dm] nay thành khu chiến 
[Em] Từ khi giặc tràn [Am] về
[Dm] Bao người dân trắng tay mà vui 
Ước [Am] hẹn đi theo lời thề
Toàn [E7] dân luôn chung lưng
Toàn [Am] quốc thương Gio [Dm] Linh
Thương Bến [E7] Hải thương cầu Hiền [Am] Lương
3. Có [Am] ai qua [Em] vùng hoả [Am] tuyến
Nhắn [F] cho tôi [Em] một vài [C] lời
Oán [Am] xâm lăng gây lửa [Em] khói
Để [Am] cho bao nhiêu lệ [Dm] rơi
Để cho sầu [E7] héo lòng [Am] tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com