1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền không bến

Cuộn trang

Giờ [Am] còn đâu nữa [Em] lời hứa khi xưa Mái tranh [F] thơ với [G] hai quả tim [C] mơ Chỉ [Am] ở trong phim chẳng [Em] phải thực tế Cớ [G] sao ta vẫn cứ [Em] mơ mối tình [Am] thơ Tình [Dm] đó anh trao chắc em đã hiểu Đổ [Am] lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau Nhìn [G] thấy em vui là [Em] anh sẽ hạnh [Am] phúc. ĐK: Chúc em [Am] tìm được người tốt [G] hơn Tìm con [Em] đường em từng mơ [Am] ước Người ấy [F] sẽ cho nhiều hạnh [Dm] phúc Mà bấy [G] lâu anh chẳng làm [C] được Đã cố [G] gắng nhưng không thể [C] được Em đừng quan [G] tâm người đã dừng [Em] bước. Anh thả [F] mình vào dòng nước [G] kia Là con [Em] thuyền không bờ không [Am] bến Là con [F] thuyền không người chèo [Dm] lái Đi đến [G] đâu cũng chẳng e [C] ngại Quá khứ [G] anh cũng như hiện [C] tại Sẽ tập [Em] sống không em từ [Am] đây.

Video hướng dẫn