highlight chords
1. Biển [G] rộng bát ngát xanh xanh
Thuyền [Am] về giữa bến sông [D7] xanh
Làn [G] nước như đang vây [E7] quanh
Mái [Am] chèo nhẹ lướt [D7] êm
2. Người [G] về bỗng nhớ xa xôi 
Ngày [Am] nào dưới ánh trăng [D7] soi
Hẹn [G] ước con tim bồi [E7] hồi 
Khúc [Am] nhạc vườn ý [D7] thơ
ĐK: Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi
Nước [C] sông vờn biển [G] khơi
Santa Luci-[Am] a
Mái [D7] chèo nhẹ [G] lướt theo
Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi
Nước [C] sông vờn biển [G] khơi
Santa Luci-[Am] a
San-[C] ta Luci-[G] a
-------------------
1. Sul [G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to
Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pros-[Am] pero è il ven-[D7] to
Sul-[G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to
Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pro-[Am] spero è il ven-[D7] to
2. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Chorus: O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to
O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to
O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to
O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to
3. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[C] ta Luci-[G] i!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền mơ (Santa Lucia)

Nhạc Ngoại
1. Biển [G] rộng bát ngát xanh xanh
Thuyền [Am] về giữa bến sông [D7] xanh
Làn [G] nước như đang vây [E7] quanh
Mái [Am] chèo nhẹ lướt [D7] êm
2. Người [G] về bỗng nhớ xa xôi 
Ngày [Am] nào dưới ánh trăng [D7] soi
Hẹn [G] ước con tim bồi [E7] hồi 
Khúc [Am] nhạc vườn ý [D7] thơ
ĐK: Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi
Nước [C] sông vờn biển [G] khơi
Santa Luci-[Am] a
Mái [D7] chèo nhẹ [G] lướt theo
Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi
Nước [C] sông vờn biển [G] khơi
Santa Luci-[Am] a
San-[C] ta Luci-[G] a
-------------------
1. Sul [G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to
Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pros-[Am] pero è il ven-[D7] to
Sul-[G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to
Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pro-[Am] spero è il ven-[D7] to
2. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Chorus: O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to
O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to
O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to
O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to
3. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i!
Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a
Santa Luci-[Am] a! San-[C] ta Luci-[G] i!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com