1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền mơ (Santa Lucia)

Cuộn trang

1. Biển [G] rộng bát ngát xanh xanh Thuyền [Am] về giữa bến sông [D7] xanh Làn [G] nước như đang vây [E7] quanh Mái [Am] chèo nhẹ lướt [D7] êm 2. Người [G] về bỗng nhớ xa xôi Ngày [Am] nào dưới ánh trăng [D7] soi Hẹn [G] ước con tim bồi [E7] hồi Khúc [Am] nhạc vườn ý [D7] thơ ĐK: Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi Nước [C] sông vờn biển [G] khơi Santa Luci-[Am] a Mái [D7] chèo nhẹ [G] lướt theo Sóng [G] ru êm con thuyền [Am] trôi Nước [C] sông vờn biển [G] khơi Santa Luci-[Am] a San-[C] ta Luci-[G] a ------------------- 1. Sul [G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pros-[Am] pero è il ven-[D7] to Sul-[G] mare luccica l'as-[Am] tro, d'argen-[D7] to Pla-[G] cida è l'on-[E7] da, pro-[Am] spero è il ven-[D7] to 2. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i! Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i! Chorus: O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to O [G] dolce Napoli, o [Am] suol bea-[D7] to O-[G] ve sorride-[E7] re, vo-[Am] lle il crea-[D7] to 3. Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a Santa Luci-[Am] a! San-[D7] ta Luci-[G] i! Ve-[G] nite all'agi-[Am] le bar-[C] chetta mi-[G] a Santa Luci-[Am] a! San-[C] ta Luci-[G] i!

Video hướng dẫn