1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền mơ

Cuộn trang

Thuyền [A] mơ trên [F#m] dòng sông [A] vắng Buồn [F#m] in bóng [A] trên ngàn thông [E7] xanh Núi [F#m] lam khuất sau ngàn [Bm] cây Như bức tranh chiều nắng [B7] tơ xây mộng [E7] vàng Làng [A] ai bên [F#m] dòng sông [A] vắng Kề [F#m] bên núi [A] lam miền trung [E7] sơn Nhà [A] ai khói [D] toả mây [Dbm] mờ giống [F#m] niềm thương nhớ Chìm [E7] theo mây nước bao ước [A][B7] Bên sông lững [E7] lờ thuyền [A] trôi trôi [E7] khuất xa [A] mờ Thuyền [D] ơi trôi [Bm] về bến [E7] nao, hồn [D7] thơ reo [G] khúc ly [A] tao Trong bóng [E7] chiều, rừng thông [Bm] rung Chuông chùa [A] buông tiếng [E] trầm ngâm [B7] âm [E] u Triền [A] miên trên [F#m] dòng sông [A] vắng Thuyền [F#m] mơ bến [A] xưa dòng Trường [E7] Giang Buồn [A] trông bóng [D] in núi [Dbm] thành, gió [F#m] về lưu luyến Buồn [E7] thơ chan chứa trong sương [A] chiều Bến sông tiêu [E7] điều thuyền [A] xa ai [E7] nhớ ai [A] nhiều ([Dm] Nhớ cố [Am] hương thi [Dm] nhân hồn thơ lai [A] láng.) [C] Thu êm êm, bến [Am] sông cô [G] liêu có [C] chàng thi sĩ hồn phiêu [G] diêu Giờ [F] lâu nơi [D] đây ngồi [Am] ngắm mây bay lòng xao [E7] xuyến khi bóng chiều [Am] rơi Gíó [C] thu hiu hiu, nước [Am] thu trong [Dm] veo rung [G] bóng cánh buồm lẵng lờ [C] trôi Nước [E7] mây mơ hồ, tâm hồn thi [Am] nhân triền [F] miên sầu hương [E7] thu

Video hướng dẫn