highlight chords
Chỉ có [Am] thuyền mới [E] hiểu 
Biển mênh [E7] mông nhường [Am] nào 
Chỉ có biển mới [C] biết 
Thuyền đi [G7] đâu về [Am] đâu 
Những [Dm] ngày không gặp [G7] nhau 
Biển bạc [C] đầu thương [Am] nhớ 
Những [F] ngày không gặp [Dm] nhau 
Lòng [E7] thuyền đau rạn [Am] vỡ 
Nếu từ giã thuyền [Am] rồi 
Biển chỉ [E] còn sóng [Dm] gió 
[Am] Nếu phải cách xa [G] em
Anh chỉ [F] còn bão [C] tố 
Nếu phải [A7] cách xa [Dm] em, 
Anh chỉ [E7] còn bão [Am] tố.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền và biển

Phan Huỳnh Điểu , Xuân Quỳnh
Chỉ có [Am] thuyền mới [E] hiểu 
Biển mênh [E7] mông nhường [Am] nào 
Chỉ có biển mới [C] biết 
Thuyền đi [G7] đâu về [Am] đâu 
Những [Dm] ngày không gặp [G7] nhau 
Biển bạc [C] đầu thương [Am] nhớ 
Những [F] ngày không gặp [Dm] nhau 
Lòng [E7] thuyền đau rạn [Am] vỡ 
Nếu từ giã thuyền [Am] rồi 
Biển chỉ [E] còn sóng [Dm] gió 
[Am] Nếu phải cách xa [G] em
Anh chỉ [F] còn bão [C] tố 
Nếu phải [A7] cách xa [Dm] em, 
Anh chỉ [E7] còn bão [Am] tố.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com