Thuyền và biển

≣≣
Chỉ có [Am] thuyền mới [E] hiểu
Biển mênh [E7] mông nhường [Am] nào
Chỉ có biển mới [C] biết
Thuyền đi [G7] đâu về [Am] đâu
Những [Dm] ngày không gặp [G7] nhau
Biển bạc [C] đầu thương [Am] nhớ
Những [F] ngày không gặp [Dm] nhau
Lòng [E7] thuyền đau rạn [Am] vỡ
Nếu từ giã thuyền [Am] rồi
Biển chỉ [E] còn sóng [Dm] gió
[Am] Nếu phải cách xa [G] em
Anh chỉ [F] còn bão [C] tố
Nếu phải [A7] cách xa [Dm] em,
Anh chỉ [E7] còn bão [Am] tố.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)