Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền và biển

Cuộn trang

Chỉ có [Am] thuyền mới [E] hiểu Biển mênh [E7] mông nhường [Am] nào Chỉ có biển mới [C] biết Thuyền đi [G7] đâu về [Am] đâu Những [Dm] ngày không gặp [G7] nhau Biển bạc [C] đầu thương [Am] nhớ Những [F] ngày không gặp [Dm] nhau Lòng [E7] thuyền đau rạn [Am] vỡ Nếu từ giã thuyền [Am] rồi Biển chỉ [E] còn sóng [Dm] gió [Am] Nếu phải cách xa [G] em Anh chỉ [F] còn bão [C] tố Nếu phải [A7] cách xa [Dm] em, Anh chỉ [E7] còn bão [Am] tố.