1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thuyền viễn xứ

Phạm Duy , Huyền Chi
Nguồn: hopamviet.com