Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tía em má em

Cuộn trang

Tía [Em] em hừng đông đi cày bừa Má em hừng đông đi cày bừa Tía em là một người [Am] nông dân [Em] Má em cũng là người [Am] nông dân Cùng [Bm] sống trên đồng bao [Em] la Những [Em] đêm trời trăng lên tròn tròn Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào Chúng em cùng họp đoàn [Am] vui chơi [Em] Chúng em cùng họp đoàn [Am] vui ca Trong [Bm] ánh trăng ngà lung [Em] linh. Ngày mùa về nơi [G] nơi Ðồng [C] vàng đầy thênh [G] thang [D] Chúng em cùng vui [G] múa hát [C] trên đồng [B7] lúa Hoà [Em] bình về nơi [G] nơi cuộc [C] đời mình đang [G] lên [D] Sáng như vừng trăng [G] sáng giải [C] trên [Bm] đồng [Em] làng Có [Em] em hừng đông đã nhọc nhằn Có em hừng đông đã lùa bò Có em vì nghèo mà [Am] chăn trâu [Em] Gió mưa nào ngại ngày [Am] mai đâu Cuộc [Bm] sống trăm phần cam [Em] go Có [Em] em thầm mơ đi học hành Ước mong ngày sau sẽ thành tài Sướng vui một cuộc đời [Am] hơn xưa [Em] Tiến lên thành một người [Am] dân ngoan Tươi [Bm] sáng như đồng ban [Em] mai