highlight chords
				                           [Am]   [C]          [Dm] 
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai , 
              [G] [F]           [Am] 
hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái , 
               [C]             [Dm] 
hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve 
              [G]        [E]    [Am]  
hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại ... 
 

  [C]  [F]  [Am] [C]                 [Dm] 
tia nắng hạt mưa , tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa 
     [Am]  [Dm]    [C]   [Am]     [Dm]    [Am] 
phượng đỏ vô tư , bạn hỡi bạn ơi , đừng trách đừng buồn 
        [G]        [Am] 
vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa ... 
 

                                           
Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa phượng đỏ vô tư, bạn hỡi bạn ơi, 
                             
đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tia nắng hạt mưa

				                           [Am]   [C]          [Dm] 
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai , 
              [G] [F]           [Am] 
hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái , 
               [C]             [Dm] 
hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve 
              [G]        [E]    [Am]  
hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại ... 
 

  [C]  [F]  [Am] [C]                 [Dm] 
tia nắng hạt mưa , tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa 
     [Am]  [Dm]    [C]   [Am]     [Dm]    [Am] 
phượng đỏ vô tư , bạn hỡi bạn ơi , đừng trách đừng buồn 
        [G]        [Am] 
vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa ... 
 

                                           
Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa phượng đỏ vô tư, bạn hỡi bạn ơi, 
                             
đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com