1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiến dâng của lễ

Đinh Công Huỳnh

Nguồn: thanhcavietnam.net