1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em chiều mưa

Cuộn trang

Hôm [Am] qua tiễn em [G] đi Buồn [Am] biết nói năng gì Đường [C] chiều mưa tiễn [Fmaj7] bước Hồn [Am] khóc theo người [Bm7] đi Tim [Am] như vỡ trong [G] mưa Còn [Am] vẳng tiếng ai thề Một [C] mình trên ngõ [Fmaj7] vắng Buồn [E7] nhìn theo lối [Am] xưa Dù [Fmaj7] mãi mãi xa [C] nhau Cố [Bm7] quên mối duyên [Am] đầu Tình [C] này ai sẽ [Bm7] quên, được [E7] sao Tình [Fmaj7] đã chết trong [C] nhau Vẫn [Bm7] mơ phút ban [Am] đầu Một [E7] lần yêu dấu [Bm7] mãi [Esus4] cho [Am] nhau Sao em nỡ quay [G] đi Tình [Am] đang lúc xuân thì Một [C] đời sao bỗng [Fmaj7] vắng Cuộc [E7] tình không lối [Am] đi.

Video hướng dẫn