highlight chords
Trời lạnh [G] giá bước chân buồn [Em] bã,
Đưa hồn [Am] em tới nơi xa [C] vời
Đoàn xe [Am] tang tiễn đưa em [D] về vùng trời xa [G] xôi.
Một ngày nào [G] có mắt em rực [Em] rỡ,
Môi hồng [Am] tươi tóc xanh mây [C] trời
Nụ hôn [Am] xưa ngất ngây tuyệt [D] vời ngập ngừng xôn [G] xao.
Thầm lặng [G] bước tim hồi [Em] nhớ
Vang lời [Am] kinh chứa chan u [C] buồn
Hàng cây [Am] khô hắt hiu bên [D] đường lặng nhìn bơ [G] vơ.
Và còn gì [G] nữa mắt em vội [Em] khép
Thế thôi còn [Am] đâu tóc em phai [C] màu
Nụ hôn [Am] xưa lấp sâu trong [D] mơ chìm vào hư [G] vô.
Rồi ngày còn [G] đó, bóng em đã [Em] khuất
Bóng đêm còn [Am] đây cớ sao u [C] sầu
Mộng về [Am] em chốn cao thiên [D] đàng, ngàn đời chia [G] xa.
------------------------
If you [G] missed the train I'm [Em] on
You will [Am] know that I am [C] gone
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
A hundred [G] miles, a hundred [Em] miles,
A hundred [Am] miles, a hundred [C] miles
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
Lord, I'm [G] one, Lord, I'm [Em] two,
Lord, I'm [Am] three, Lord, I'm [C] four
Lord, I'm [Am] five hundred [D] miles away from [G] home
Away from [G] home, away from [Em] home,
Away from [Am] home, away from [C] home
Lord, I'm [Am] five hundred [D] miles away from [G] home
Not a [G] shirt on my [Em] back
Not a [Am] penny to my [C] name
Lord, I [Am] can't go back [D] home this ole [G] way
This ole [G] way, this ole [Em] way,
This ole [Am] way, this ole [C] way,
Lord, I [Am] can't go back [D] home this this ole [G] way
If you [G] missed the train I'm [Em] on
You will [Am] know that I am [C] gone
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
A hundred [G] miles, a hundred [Em] miles,
A hundred [Am] miles, a hundred [C] miles,
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em lần cuối (Five hundred miles)

Nhạc Ngoại , Trường Kỳ
Trời lạnh [G] giá bước chân buồn [Em] bã,
Đưa hồn [Am] em tới nơi xa [C] vời
Đoàn xe [Am] tang tiễn đưa em [D] về vùng trời xa [G] xôi.
Một ngày nào [G] có mắt em rực [Em] rỡ,
Môi hồng [Am] tươi tóc xanh mây [C] trời
Nụ hôn [Am] xưa ngất ngây tuyệt [D] vời ngập ngừng xôn [G] xao.
Thầm lặng [G] bước tim hồi [Em] nhớ
Vang lời [Am] kinh chứa chan u [C] buồn
Hàng cây [Am] khô hắt hiu bên [D] đường lặng nhìn bơ [G] vơ.
Và còn gì [G] nữa mắt em vội [Em] khép
Thế thôi còn [Am] đâu tóc em phai [C] màu
Nụ hôn [Am] xưa lấp sâu trong [D] mơ chìm vào hư [G] vô.
Rồi ngày còn [G] đó, bóng em đã [Em] khuất
Bóng đêm còn [Am] đây cớ sao u [C] sầu
Mộng về [Am] em chốn cao thiên [D] đàng, ngàn đời chia [G] xa.
------------------------
If you [G] missed the train I'm [Em] on
You will [Am] know that I am [C] gone
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
A hundred [G] miles, a hundred [Em] miles,
A hundred [Am] miles, a hundred [C] miles
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
Lord, I'm [G] one, Lord, I'm [Em] two,
Lord, I'm [Am] three, Lord, I'm [C] four
Lord, I'm [Am] five hundred [D] miles away from [G] home
Away from [G] home, away from [Em] home,
Away from [Am] home, away from [C] home
Lord, I'm [Am] five hundred [D] miles away from [G] home
Not a [G] shirt on my [Em] back
Not a [Am] penny to my [C] name
Lord, I [Am] can't go back [D] home this ole [G] way
This ole [G] way, this ole [Em] way,
This ole [Am] way, this ole [C] way,
Lord, I [Am] can't go back [D] home this this ole [G] way
If you [G] missed the train I'm [Em] on
You will [Am] know that I am [C] gone
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles
A hundred [G] miles, a hundred [Em] miles,
A hundred [Am] miles, a hundred [C] miles,
You can [Am] hear the whistle [D] blow a hundred [G] miles

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com