highlight chords
1. Từ nay cách xa [G] nghìn trùng người em [Bm] bé bỏng 
Anh [C] tiễn em ra mãi tới nơi [D7] phi trường
Tầu bay cánh vươn [G] mịt mùng dường bay [Bm] não nùng 
Hỡi [C] em, vào khung trời mênh [D7] mông ! 
[Am] Ôi cơn gió [E] buồn ! , phi cơ [C] sẽ đưa em đi [D7] muôn trùng. 
2. Chờ em viết thư [G] tình về anh đã [Bm] ước thề 
Nhưng [C] biết đâu em sẽ nhớ tới [D7] bạn hè ? 
Còn anh khó quên [G] mùa hè gặp em [Bm] tóc thề 
Anh [C] đã yêu người em tuổi say [D7][Am] Ôi đã hết [E] rồi ! phi cơ [C] đã đưa em đi [D7] xa vờị 
* Từ nay cách xa [G] nghìn trùng ! (Từ nay cách xa nghìn trùng ! )
Tình yêu [Bm] sẽ mờ, ôi sẽ [C] phai, 
Trong bóng tối trên [D7] đường dàị 
Từ nay nhớ nhung [G] còn dàị 
Còn vương [Bm] xuống đời 
Như bóng [C] mây còn bay mãi trong [D] khung trờị 
Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]
------------------
1. Adieu jolie [G] Candy, c'est à [Bm] Orly
Que [C] finissent, les vacances à [D7] Paris
Adieu jolie [G] Candy, une voix t'ap-[Bm] pelle
C'est [C] l'heure, déjà de t'en al-[D7] ler
[Am] Dans cet a-[E] vion, qui t'em-[C] mène vers l'Angle-[D7] terre
2. Adieu jolie [G] Candy, tu m'é-[Bm] criras
Tu [C] le dis, mais on dit toujours [D7] ça
Adieu jolie [G] Candy, je regrette-[Bm] rai
Ton [C] sourire et tes fautes de fran[D7] çais
[Am] Mais cet a-[E] vion, te ra-[C] mène en Angle-[D7] terre
* Adieu jolie [G] Candy, (adieu jolie Candy)
Je devien-[Bm] drai, un souve-[C] nir
Une photo de va-[D7] cances, adieu jolie [G] Candy
Celui qui [Bm] t'aime, là-[C] bas, il a bien de la [D7] chance
Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em nơi phi trường (Adieu jolie candy)

Michel Berger (Michel Hamburger) , Phạm Duy
1. Từ nay cách xa [G] nghìn trùng người em [Bm] bé bỏng 
Anh [C] tiễn em ra mãi tới nơi [D7] phi trường
Tầu bay cánh vươn [G] mịt mùng dường bay [Bm] não nùng 
Hỡi [C] em, vào khung trời mênh [D7] mông ! 
[Am] Ôi cơn gió [E] buồn ! , phi cơ [C] sẽ đưa em đi [D7] muôn trùng. 
2. Chờ em viết thư [G] tình về anh đã [Bm] ước thề 
Nhưng [C] biết đâu em sẽ nhớ tới [D7] bạn hè ? 
Còn anh khó quên [G] mùa hè gặp em [Bm] tóc thề 
Anh [C] đã yêu người em tuổi say [D7][Am] Ôi đã hết [E] rồi ! phi cơ [C] đã đưa em đi [D7] xa vờị 
* Từ nay cách xa [G] nghìn trùng ! (Từ nay cách xa nghìn trùng ! )
Tình yêu [Bm] sẽ mờ, ôi sẽ [C] phai, 
Trong bóng tối trên [D7] đường dàị 
Từ nay nhớ nhung [G] còn dàị 
Còn vương [Bm] xuống đời 
Như bóng [C] mây còn bay mãi trong [D] khung trờị 
Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]
------------------
1. Adieu jolie [G] Candy, c'est à [Bm] Orly
Que [C] finissent, les vacances à [D7] Paris
Adieu jolie [G] Candy, une voix t'ap-[Bm] pelle
C'est [C] l'heure, déjà de t'en al-[D7] ler
[Am] Dans cet a-[E] vion, qui t'em-[C] mène vers l'Angle-[D7] terre
2. Adieu jolie [G] Candy, tu m'é-[Bm] criras
Tu [C] le dis, mais on dit toujours [D7] ça
Adieu jolie [G] Candy, je regrette-[Bm] rai
Ton [C] sourire et tes fautes de fran[D7] çais
[Am] Mais cet a-[E] vion, te ra-[C] mène en Angle-[D7] terre
* Adieu jolie [G] Candy, (adieu jolie Candy)
Je devien-[Bm] drai, un souve-[C] nir
Une photo de va-[D7] cances, adieu jolie [G] Candy
Celui qui [Bm] t'aime, là-[C] bas, il a bien de la [D7] chance
Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com