1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em nơi phi trường (Adieu jolie candy)

Cuộn trang

1. Từ nay cách xa [G] nghìn trùng người em [Bm] bé bỏng Anh [C] tiễn em ra mãi tới nơi [D7] phi trường Tầu bay cánh vươn [G] mịt mùng dường bay [Bm] não nùng Hỡi [C] em, vào khung trời mênh [D7] mông ! [Am] Ôi cơn gió [E] buồn ! , phi cơ [C] sẽ đưa em đi [D7] muôn trùng. 2. Chờ em viết thư [G] tình về anh đã [Bm] ước thề Nhưng [C] biết đâu em sẽ nhớ tới [D7] bạn hè ? Còn anh khó quên [G] mùa hè gặp em [Bm] tóc thề Anh [C] đã yêu người em tuổi say [D7][Am] Ôi đã hết [E] rồi ! phi cơ [C] đã đưa em đi [D7] xa vờị * Từ nay cách xa [G] nghìn trùng ! (Từ nay cách xa nghìn trùng ! ) Tình yêu [Bm] sẽ mờ, ôi sẽ [C] phai, Trong bóng tối trên [D7] đường dàị Từ nay nhớ nhung [G] còn dàị Còn vương [Bm] xuống đời Như bóng [C] mây còn bay mãi trong [D] khung trờị Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G] ------------------ 1. Adieu jolie [G] Candy, c'est à [Bm] Orly Que [C] finissent, les vacances à [D7] Paris Adieu jolie [G] Candy, une voix t'ap-[Bm] pelle C'est [C] l'heure, déjà de t'en al-[D7] ler [Am] Dans cet a-[E] vion, qui t'em-[C] mène vers l'Angle-[D7] terre 2. Adieu jolie [G] Candy, tu m'é-[Bm] criras Tu [C] le dis, mais on dit toujours [D7] ça Adieu jolie [G] Candy, je regrette-[Bm] rai Ton [C] sourire et tes fautes de fran[D7] çais [Am] Mais cet a-[E] vion, te ra-[C] mène en Angle-[D7] terre * Adieu jolie [G] Candy, (adieu jolie Candy) Je devien-[Bm] drai, un souve-[C] nir Une photo de va-[D7] cances, adieu jolie [G] Candy Celui qui [Bm] t'aime, là-[C] bas, il a bien de la [D7] chance Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]

Video hướng dẫn