1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiển Em Nơi Phi Trường

Cuộn trang

Từ nay cách xa [C] nghìn trùng người em [Em] bé bỏng Anh [F] tiễn em ra mãi tới nơi [G7] phi trường Tầu bay cánh vươn [C] mịt mùng dường bay [Em] não nùng Hỡi [F] em, vào khung trời mênh [G7] mông ! [Dm] Ôi cơn gió [A] buồn ! , phi cơ [F] sẽ đưa em đi [G7] muôn trùng. Chờ em viết thư [C] tình về anh đã [Em] ước thề Nhưng [F] biết đâu em sẽ nhớ tới [G7] bạn hè ? Còn anh khó quên [C] mùa hè gặp em [Em] tóc thề Anh [F] đã yêu người em tuổi say [G7][Dm] Ôi đã hết [A] rồi ! phi cơ [F] đã đưa em đi [G7] xa vờị Từ nay cách xa [C] nghìn trùng ! (Từ nay cách xa nghìn trùng ! ) Tình yêu [Em] sẽ mờ, ôi sẽ [F] phai, Trong bóng tối trên [G7] đường dàị Từ nay nhớ nhung [C] còn dàị Còn vương [Em] xuống đời Như bóng [F] mây còn bay mãi trong [G] khung trờị Adieu jolie [C] Candy, [Em] adieu, [F] adieu.[G7][C] ------------------ Adieu jolie [C] Candy, c'est à [Em] Orly Que [F] finissent, les vacances à [G7] Paris Adieu jolie [C] Candy, une voix t'ap-[Em] pelle C'est [F] l'heure, déjà de t'en al-[G7] ler [Dm] Dans cet a-[A] vion, qui t'em-[F] mène vers l'Angle-[G7] terre Adieu jolie [C] Candy, tu m'é-[Em] criras Tu [F] le dis, mais on dit toujours [G7] ça Adieu jolie [C] Candy, je regrette-[Em] rai Ton [F] sourire et tes fautes de fran[G7] çais [Dm] Mais cet a-[A] vion, te ra-[F] mène en Angle-[G7] terre Adieu jolie [C] Candy, (adieu jolie Candy) Je devien-[Em] drai, un souve-[F] nir Une photo de va-[G7] cances, adieu jolie [C] Candy Celui qui [Em] t'aime, là-[F] bas, il a bien de la [G7] chance Adieu jolie [C] Candy, [Em] adieu, [F] adieu.[G7][C]

Video hướng dẫn