1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em theo chồng

Cuộn trang

1. Thôi mình chia [Am] tay nói [G] chi câu nói biệt [Am] ly Lỡ mai mình [F] xa chắc không bao [C] giờ còn nhìn nhau [Am] nữa Em về phương [F] ấy mỗi bước [Am] mưa buồn giăng [Dm] theo Những [Em] khi trời [G] mưa có nhớ anh không ngày nào đưa [C] đón 2. Em về nơi [Am] xa nói [G] chi lời nói sầu [Am] bi Chúc em trọn [F] đôi pháo vui rượu [C] hồng đời trong nhung [Am] gấm Mưa buồn hiu [F] hắt nước [Am] mắt tuôn tràn lệ [Dm] rơi Chúc [Em] em ngày [G] vui xoá hết ưu [C] phiền xoá câu mong chờ ĐK: [Dm] Thôi tình ta đã lỡ [Am] làng nhớ chi câu [C] thề Nhớ chi tình [F] duyên cho nát lòng [Em] nhau Thân nghèo bạc [C] tiền thân này muộn [Em] phiền tình đã vô [Dm] duyên Hãy [Am] quên xin đừng lưu [C] luyến dẫu mai này [Em] có còn gặp [Dm] nhau 3. Thôi về đi [Am] em chớ [G] nên sầu úa bờ [Am] mi Nói chi rồi [F] xa chỉ thêm đau [C] lòng người đi kẻ [Am] ở Lạnh lùng mưa [F] gió hết [Am] khi sum vầy bên [Dm] nhau Khóc [Em] cho lòng [G] đau nước lưng [C] tròng tiễn em theo chồng

Video hướng dẫn