highlight chords
1. Thôi mình chia [Am] tay nói [G] chi câu nói biệt [Am] ly 
Lỡ mai mình [F] xa chắc không bao [C] giờ còn nhìn nhau [Am] nữa 
Em về phương [F] ấy mỗi bước [Am] mưa buồn giăng [Dm] theo
Những [Em] khi trời [G] mưa có nhớ anh không ngày nào đưa [C] đón
2. Em về nơi [Am] xa nói [G] chi lời nói sầu [Am] bi 
Chúc em trọn [F] đôi pháo vui rượu [C] hồng đời trong nhung [Am] gấm 
Mưa buồn hiu [F] hắt nước [Am] mắt tuôn tràn lệ [Dm] rơi 
Chúc [Em] em ngày [G] vui xoá hết ưu [C] phiền xoá câu mong chờ
ĐK: [Dm] Thôi tình ta đã lỡ [Am] làng nhớ chi câu [C] thề 
Nhớ chi tình [F] duyên cho nát lòng [Em] nhau 
Thân nghèo bạc [C] tiền thân này muộn [Em] phiền tình đã vô [Dm] duyên 
Hãy [Am] quên xin đừng lưu [C] luyến dẫu mai này [Em] có còn gặp [Dm] nhau
3. Thôi về đi [Am] em chớ [G] nên sầu úa bờ [Am] mi 
Nói chi rồi [F] xa chỉ thêm đau [C] lòng người đi kẻ [Am] ở 
Lạnh lùng mưa [F] gió hết [Am] khi sum vầy bên [Dm] nhau 
Khóc [Em] cho lòng [G] đau nước lưng [C] tròng tiễn em theo chồng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn em theo chồng

Nhạc Ngoại
1. Thôi mình chia [Am] tay nói [G] chi câu nói biệt [Am] ly 
Lỡ mai mình [F] xa chắc không bao [C] giờ còn nhìn nhau [Am] nữa 
Em về phương [F] ấy mỗi bước [Am] mưa buồn giăng [Dm] theo
Những [Em] khi trời [G] mưa có nhớ anh không ngày nào đưa [C] đón
2. Em về nơi [Am] xa nói [G] chi lời nói sầu [Am] bi 
Chúc em trọn [F] đôi pháo vui rượu [C] hồng đời trong nhung [Am] gấm 
Mưa buồn hiu [F] hắt nước [Am] mắt tuôn tràn lệ [Dm] rơi 
Chúc [Em] em ngày [G] vui xoá hết ưu [C] phiền xoá câu mong chờ
ĐK: [Dm] Thôi tình ta đã lỡ [Am] làng nhớ chi câu [C] thề 
Nhớ chi tình [F] duyên cho nát lòng [Em] nhau 
Thân nghèo bạc [C] tiền thân này muộn [Em] phiền tình đã vô [Dm] duyên 
Hãy [Am] quên xin đừng lưu [C] luyến dẫu mai này [Em] có còn gặp [Dm] nhau
3. Thôi về đi [Am] em chớ [G] nên sầu úa bờ [Am] mi 
Nói chi rồi [F] xa chỉ thêm đau [C] lòng người đi kẻ [Am] ở 
Lạnh lùng mưa [F] gió hết [Am] khi sum vầy bên [Dm] nhau 
Khóc [Em] cho lòng [G] đau nước lưng [C] tròng tiễn em theo chồng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com