1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn người đi

Cuộn trang

Người [C] ơi, biết đêm nay [Em] nữa là mấy đêm [C] qua rồi
Ngồi [Am] đây, ngóng trăng [Em] về soi bóng đêm [G] chơi vơi
Ôi! tiếng [C] tơ sao còn [F] vương, gợi lại trong giấc [Em]
Bóng dáng năm [G] xưa, lúc xuân chưa tàn, mộng lòng vừa đẹp [F] đôi
Một sớm tinh [Em] sương tôi đưa [G7] người xa [C] xôi

Người đi, ngày [Dm] qua, năm [Bb] tháng chưa phai mờ lòng [C] ta
Hôm [Am] nao nước sông xanh một [F] dòng
Đưa [C] thuyền mình về bến bên [F] lòng
[Dm] Ôi! xuân đi mau, gió [G] cuốn hoa rụng cành tàn [F] mau
Hạnh [Dm] phúc đã không do lòng [C] người
Sao [G] còn chờ [C] mãi phút ban [F] đầu

Rồi [C] đây, chốn xa [Em] xăm biết người nhớ tôi [C] điều gì
Người [Am] ơi, có những [Em] chiều xuân én bay xôn [G] xao
Mong bóng [C] ai kia hoàng [F] hôn chìm dần trên phím [Em]
Thu đến bơ [Dm] vơ, đông qua ngỡ [G] ngàng, rồi hè lại buồn [F] sang
Có nhớ thương [G] nhau xin đưa vào trong [C]

Video hướng dẫn