1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiên Phước một miền quê

Cuộn trang

1. Anh [D] nói với [E7] em rằng Tiên Phước quê [A] mình Dù có đi [E7] đâu cũng thương cũng [C#m] nhớ [D] Nhớ núi [E7] Ngang còn đèo là đèo Liêu và eo [D] Gió Một tiếng chim [E7] kêu cũng lượn dốc chập [A] chùng. Miền quê [A] em [D] yêu mến khôn [C#m] cùng [F#m] Thương con sông [D] Tiên bao [F#m] đời chảy [Bm] ngược Núi Sấu trong Ve khô cằn hằn dấu [E7] chân người bước [F#m] Mà mầm xanh Tiên [D] Phước [E7] vẫn lớn [A] lên. Miền quê [Bm] xưa [E7] gian [F#m] khó trăm [Bm] bề Mà chiều [D] nay [E7] chiều nay anh [A] về Hoa cau lung [Bm] linh bên từng ngôi nhà [E7] mới Đàn chim sáo bay qua đã quen lối đi [A] về. 2. Hãy [D] nhớ nghe [E7] em rằng Tiên Phước quê [A] mình Rừng núi lên [E7] xanh từ trong lòng [C#m] dân [D] Nhớ những tháng [E7] năm giặc càn từ lò Thung về cây [D] Cốc Một miếng cơm [E7] ăn bỗng nghẹn nửa lạ [A] chừng. Miền quê [A] em [D] bám đất giữ [C#m] làng [F#m] Thương sao quê [D] hương bao [F#m] ngày đánh [Bm] giặc Dáng núi hình sông đan cài bằng trái [E7] tim luỹ thép [F#m] Mà tình yêu đôi [D] lứa [E7] vẫn cháy [A] lên. Để chiều [Bm] nay [E7] vang [F#m] tiếng ru [Bm] hời Chiều làng [D] quê [E7] chiều trôi êm [A] đềm Hoa cau đưa [Bm] hương dây trầu lên mầm [E7] mới Đàn chim sáo bay qua càng quen lối đi [A] về. * Anh [D] nói với [E7] em rằng Tiên Phước quê [A] mình Anh [D] nói với [E7] em rằng Tiên Phước quê [A] mình Hãy [D] nhớ nghe [E7] em rằng Tiên Phước quê [A] mình.

Video hướng dẫn