1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiến thoái lưỡng nan

Cuộn trang

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận Tình đôi lận [G] đận tiến thoái [Dm] lưỡng nan Mây bay khắp [F] xứ chân mờ [C] cõi xa [Dm] Vàng phai nhè [G] nhẹ chiều hôm [C] cửa nhà Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận Ngày xưa lận [G] đận không biết [Dm] về đâu Về đâu cuối [F] ngõ về đâu [C] cuối trời [Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm giấc mơ [Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm [C] lại tôi Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận Ngày nay lận [G] đận là giọt [C] hư không

Video hướng dẫn