Tiến về Sài Gòn

≣≣
Tone gốc Eb: Capo 3 
 
1. [C]Nơi thành đô trong ánh điện [F]quang 
Tiếng nấc nghẹn [C]câu cười 
[G]Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm [D]ngày 
[C]Quê nhà ta đau đớn lầm [F]than Ssao bóp nghẹt [C]tim người? 
Sào Gòn [G]ơi! Ta đã về [F]đây, ta đã về [G]đây 
[C]Lướt qua [F]nắng mưa [G]súng bom nhịp chân đi 
Quê hương [G]kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ! 
Tiến về Sài Gòn ta [F]quét sạch giặc thù 
[G]Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! 
Nước nhà còn chờ trận [F]cuối là trận này 
Tiếng về đồng [G]bằng, giải phóng thành đô 
 
2. [C]Ta về qua khi ánh bình [F]minh 
Đang hé rạng [C]chân trời 
[G]Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi [D]bời 
[C]Trên đường quê nghe tiếng mẹ [F]ta đang khắc khoải [C]mong chờ 
Nào vượt [G]lên mau bước đoàn [F]quân giải phóng thành [G]đô! 
[C]Đứng lên [F]phố phường [G]đánh tan giặc ngoại xâm 
Đứng lên [G]ngoại thành tiến lên đường no ấm 
Tiến về Sài Gòn ta [F]quét sạch giặc thù 
[G]Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! 
Nước nhà còn chờ trận [F]cuối là trận này 
[G]Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô 
 
3. [C]Bao ngày qua tang tóc khổ [F]đau 
Đã biến thành [C]căm hờn 
[G]Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống [D]đường 
[C]Bom rền vang vang khắp thành [F]đô tiếng súng diệt quân [C]thù 
Đồng bào [G]ơi! Giải phóng về [F]đây tung cánh tự [G]do! 
[C]Tiến lên [F]giết giặc [G]siết thêm chặt vòng vây 
Tiến vô [G]Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ 
Tiến về Sài Gòn ta [F]quét sạch giặc thù 
[G]Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! 
Nước nhà còn chờ trận [F]cuối là trận này 
[G]Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô
Danh sách hợp âm (Click để tắt)