1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiến về Sài Gòn

Cuộn trang

1. [F] Nơi thành đô trong ánh điện [Bb] quang Tiếng nấc nghẹn [F] câu cười [C] Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm [G] ngày [F] Quê nhà ta đau đớn lầm [Bb] than Ssao bóp nghẹt [F] tim người? Sào Gòn [C] ơi! Ta đã về [Bb] đây, ta đã về [C] đây [F] Lướt qua [Bb] nắng mưa [C] súng bom nhịp chân đi Quê hương [C] kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ! Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù [C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này Tiếng về đồng [C] bằng, giải phóng thành đô 2. [F] Ta về qua khi ánh bình [Bb] minh Đang hé rạng [F] chân trời [C] Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi [G] bời [F] Trên đường quê nghe tiếng mẹ [Bb] ta đang khắc khoải [F] mong chờ Nào vượt [C] lên mau bước đoàn [Bb] quân giải phóng thành [C] đô! [F] Đứng lên [Bb] phố phường [C] đánh tan giặc ngoại xâm Đứng lên [C] ngoại thành tiến lên đường no ấm Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù [C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này [C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô 3. [F] Bao ngày qua tang tóc khổ [Bb] đau Đã biến thành [F] căm hờn [C] Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống [G] đường [F] Bom rền vang vang khắp thành [Bb] đô tiếng súng diệt quân [F] thù Đồng bào [C] ơi! Giải phóng về [Bb] đây tung cánh tự [C] do! [F] Tiến lên [Bb] giết giặc [C] siết thêm chặt vòng vây Tiến vô [C] Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù [C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô! Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này [C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

Video hướng dẫn