1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiền

Cuộn trang

Trong tay không tiền đời mấy ai [Dm] thương Những lúc có [E7] tiền nhiều kẻ ghét [Am] ganh Bao đêm ngao ngán thở [F] dài Nhìn lên và hỏi ông [Dm] trời Giờ tôi biết sống làm [E7] sao trời ơi. Ông [G] trời ngoảnh mặt làm [C] ngơ Vì đời không giống trong [Am] mơ Kiếp người phận số riêng [Dm] ai Trần gian là cõi đọa [Am] đầy Thì cớ sao gây oán [Dm] thù Vì danh lợi mà [E] đau Vì kiếm tiền phụ [E7] nhau. Nhưng khi có [A] tiền thì tiên cũng [Dm] có Lúc trắng tay [E7] ngàn lời nói ai [Am] nghe Đêm nay em bỏ ta [F] rồi Chạy [A7] theo cuộc sống đua [Dm] đòi Vì một chữ [E7] tiền mà [Am] thôi.

Video hướng dẫn