highlight chords
Trong tay không tiền đời mấy ai [Dm] thương
Những lúc có [E7] tiền nhiều kẻ ghét [Am] ganh
Bao đêm ngao ngán thở [F] dài
Nhìn lên và hỏi ông [Dm] trời
Giờ tôi biết sống làm [E7] sao trời ơi.
Ông [G] trời ngoảnh mặt làm [C] ngơ
Vì đời không giống trong [Am] mơ
Kiếp người phận số riêng [Dm] ai
Trần gian là cõi đọa [Am] đầy
Thì cớ sao gây oán [Dm] thù
Vì danh lợi mà [E] đau
Vì kiếm tiền phụ [E7] nhau.
Nhưng khi có [A] tiền thì tiên cũng [Dm] có
Lúc trắng tay [E7] ngàn lời nói ai [Am] nghe
Đêm nay em bỏ ta [F] rồi
Chạy [A7] theo cuộc sống đua [Dm] đòi
Vì một chữ [E7] tiền mà [Am] thôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiền

Ngọc Sơn (trẻ)
Trong tay không tiền đời mấy ai [Dm] thương
Những lúc có [E7] tiền nhiều kẻ ghét [Am] ganh
Bao đêm ngao ngán thở [F] dài
Nhìn lên và hỏi ông [Dm] trời
Giờ tôi biết sống làm [E7] sao trời ơi.
Ông [G] trời ngoảnh mặt làm [C] ngơ
Vì đời không giống trong [Am] mơ
Kiếp người phận số riêng [Dm] ai
Trần gian là cõi đọa [Am] đầy
Thì cớ sao gây oán [Dm] thù
Vì danh lợi mà [E] đau
Vì kiếm tiền phụ [E7] nhau.
Nhưng khi có [A] tiền thì tiên cũng [Dm] có
Lúc trắng tay [E7] ngàn lời nói ai [Am] nghe
Đêm nay em bỏ ta [F] rồi
Chạy [A7] theo cuộc sống đua [Dm] đòi
Vì một chữ [E7] tiền mà [Am] thôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com