1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng bước trên đường khuya

Cuộn trang

Tiếng chân ngân [Am] dài từ từ đi ngoài đêm [E7] thâu Tiếng chân dưới lầu, ôi [Dm] tàn mộng bích [Am] câu Ôi tiếng chân ai mang dài năm tháng Ôi tiếng chân [Dm] ai đã tàn tuổi [E7] thơ. Có phải đó là bước chân miệt mài của người ăn chơi Vừa lăn ra khỏi chốn yên [Dm] hoa mang mùi hương [Am] úa Hay đó là người nào [E7] đi khóc cuộc từ [Am] ly Đêm tối chân tần [G7] ngần thương bóng ai tàn [C] xuân. [Am] Nhưng tiếng chân sao vẫn còn rên xiết Nhưng tiếng chân [Dm] sao vẫn còn tha [E7] thiết Vẫn còn kể lể Vẫn còn nặng nề Vẫn còn lê thê [Em] Vẫn còn đê mê Vẫn [B7] còn ê [Em] chề. Ôi bước chân nào rầu rầu chen tiếng mưa ngâu Ôi bước chân sầu vọng lời ai oán dân nghèo Ôi tiếng cơ cầu lên với trời cao Ôi tiếng kêu [B7] gào không [Em] màu. Có phải đó là bước chân ngậm ngùi của người lầm than Âm thầm trong đêm vang [B7] lời ưu [Em] phiền [Am] Tiếng chân cứ dần từ từ đi vào đêm [E7] mưa Tiếng chân thẫn thờ [Dm] đi vào [E7] hồn [Am] tôi.

Video hướng dẫn