1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng bước trên đường khuya

Phạm Duy
Tiếng bước trên đường khuya
Nguồn: hopamviet.com