1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng chim quyên

Cuộn trang

Chim [Em] quyên có bạn có đôi Trầm bổng vui [A] tươi tính tang tình [Em] tình Bên [B7] cây trúc mộng trúc [D] xinh Trúc đứng đầu [A] đình đong đưa tính [B7] tang Sông [Em] sâu biển cả đổi thay Lòng đã thương [A] ai chẳng bao đổi [Em] dời Chim [B7] quyên có bạn líu [D] lo Ca hát đêm [A] ngày vui [B7] buồn cùng [Em] ai [D] U sáo u liêu [Bm] xệ, liêu [Em] xề liêu [G] Xàng xề [Em] liêu Ngày [Em] nào ngày nào gió thổi non [Am] cao Gió mang nỗi [Em] nhớ gữi vào nhà [Bm] ai Người [D] ơi bên ấy có [Bm] hay Nhớ ai trăng [B7] úa khi vơi khi [Em] đầy Chiều [Em] nào, chiều nào gió bỗng đưa [Am] tin Có ai bên [Em] ấy đã thành uyên [Bm] ương Mà [D] sao ai đứng vấn [Bm] vương Tiếng chim quyên [B7] hót sao mênh mông [Em] buồn [D] U sáo u liêu [Bm] xệ, liêu [Em] xề liêu [G] Xàng xề [Em] liêu Hò là hò [A] lơ, ới hờ [Em] lơ chim [A] quyên lẻ bạn lâu rồi Tình [D] xưa xin trả cho [Am] người tình là tình [Bm] ơi, chiều buồn mưa rơi Hò là hờ [A] ơi, ới hò [Em] lơi chim [A] quyên vỗ cánh bay rồi Còn [D] em đứng lại ngậm [Am] ngùi Đợi chờ tin [Bm] xa, từng chiều trôi [B7] qua không thấy ai quay [Em] về

Video hướng dẫn