1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng Chuông Ngân

Cuộn trang

tone Hồ Quỳnh Hương: F 
 
[F]Mừng ngày Chúa sinh ra đời 
Nào mình cùng nắm tay tươi [Bb]cười 
Hoà bình đến cho muôn [C]người 
Cùng cất tiếng ca mừng [F]vui 
 
Mừng ngày giáng sinh an [F]hoà 
mừng hạnh phúc cho muôn [Bb]nhà 
Từ thành phố hay đồng [C]quê 
muôn nơi vui tiếng hát ca vang [F]lừng 
 
[F]Đêm No-el đêm No-el ta hãy cùng vui lên 
[Bb]Đêm No-el đêm [F]đêm ta xin ơn trên [G7]ban hoà bình cho trần [C]thế 
[F]Đêm No-el chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên 
[Bb]Đêm No-el vui [F]đêm No-el ta [C]hãy chúc nhau câu [F]cười.

Video hướng dẫn