highlight chords
Mừng ngày chúa sinh ra [C] đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười
Hòa bình đến cho muôn [G] người, cùng cất tiếng ca mừng [C] vui
Mừng ngày giáng sinh an [C] hòa ,mừng hạnh phúc cho muôn [F] nhà !
Từ thành phố hay đồng [G] quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang [C] lừng
Đêm [C] noel .....đêm noel...... ta hãy cùng vui [C] lên !
Đêm [F] noel ơi đêm ta [C] xin ơn trên [G] ban hòa bình cho trần thế
Đêm [C] noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang [C] lên
Đêm [F] noel ...đêm [C] noel .....ta [G] hãy chúc nhau câu [C] cười!
Hợp âm tương tự
Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay vui cười!
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui !
Mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà!
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.
Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng vui lên !
Đêm noel ơi đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang lên!
Đêm noel ...đêm noel .....ta hãy chúc nhau câu cười!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng Chuông Ngân

N/A
Mừng ngày chúa sinh ra [C] đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười
Hòa bình đến cho muôn [G] người, cùng cất tiếng ca mừng [C] vui
Mừng ngày giáng sinh an [C] hòa ,mừng hạnh phúc cho muôn [F] nhà !
Từ thành phố hay đồng [G] quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang [C] lừng
Đêm [C] noel .....đêm noel...... ta hãy cùng vui [C] lên !
Đêm [F] noel ơi đêm ta [C] xin ơn trên [G] ban hòa bình cho trần thế
Đêm [C] noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang [C] lên
Đêm [F] noel ...đêm [C] noel .....ta [G] hãy chúc nhau câu [C] cười!
Hợp âm tương tự
Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay vui cười!
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui !
Mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà!
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.
Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng vui lên !
Đêm noel ơi đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang lên!
Đêm noel ...đêm noel .....ta hãy chúc nhau câu cười!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com