1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng còi trong sương đêm

Cuộn trang

Bến nước gió rét đò thưa khách [Am] sang [Dm] Lau xanh ven sông mờ run [Am] bóng trăng [Dm] Đêm nay không gian chìm trong [Am] giá băng [F] Con đò sang [E7] ngang Kể lúc vắng bóng người chinh [Am] chiến xưa [Dm] Đã cắm giữa gió mùa thu [Am] thổi đưa [Dm] Đêm nay đông sang mà tin [Am] vẫn chưa. [F] đưa đò về [E7] xưa [B7] Mà đoàn hùng binh âm thầm xông [E7] lướt trong [Am] sương [F] Hồi còi còn vang như hoà lẫn [B7] theo người [E7] lái đò [Am] đưa Tiếng còi trong sương [Am] đêm Tiếng còi trong sương [F] đêm Theo gió [G7] đưa ôi [C] buồn, nghe vi vu [E7] oán than [Am] Thôi toán [Dm] quân đi rồi, thôi toán [Am] quân đi [C] rồi Hơ hờ hơ [Dm] hơ hơ [E7] hơ đi [Am] rồi [Dm][Am] Con [Am] ơi [Dm] lòng mẹ ủ [Am] ê Thương cho [E7] chồng mấy dặm sơn [Am] khê Khi ra [F] đi có hứa thu nay [E7] về Mà hôm [Dm] nay lá [Am] thu đã rơi [E7] tràn Rồi mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong [Am] đau buồn Hò [Dm][E7] hớ hò hơ [Am] hớ Tiếng còi trong sương [Am] đêm Tiếng còi trong sương [F] đêm Theo gió [G7] đưa ôi [C] buồn, nghe vi vu [E7] oán than [Am] Thôi khóc [Dm] chi đau lòng, con cứ [Am] an giấc [C] nồng Hơ hờ [Dm] hơ hơ hơ [E7] hơ an [Am] lòng

Video hướng dẫn