1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn bầu

Cuộn trang

[G] Lắng tai [Am] nghe đàn [D] bầu Thánh [Bm] thót trong đêm [Em] thâu. 1. Tiếng đàn [G] bầu của [Am] ta Cung [D] thanh là tiếng mẹ Cung [Em] trầm là giọng [Am] cha Ngân [Bm] nga em vẫn [Em] hát Tích [C] tịch tình tình [D] tang Tích [C] tịch tình tình [G] tang. [Am] [G] Tiếng đàn [C] bầu Việt [Bm] Nam Ngân [Am] tiếng vang trong [C] sáng [Bm] Ôi cung [Am] thanh cung [G] trầm Rung [A7] lòng người sâu [D] thẳm Việt [Am] Nam, Hồ [D] Chí Minh Việt [Bm] Nam, Hồ [C] Chí [D] Minh 2. Tiếng đàn [G] bầu thuở [Am] xưa Cung [D] thương kiều nức nở Than [Em] mình chẳng tự [Am] do Bi [Bm] ai dân mất [Em] nước Não [C] nuột từng đường [D] tơ Não [C] nuột từng đường [G] tơ. [Am] [G] Tiếng đàn [C] bầu ngày [Bm] nay Như [Am] tiếng người chiến [C] thắng [Bm] Đang vang [Am] vang ca [G] rằng Ta [A7] đời đời ơn [D] Đảng Việt [Am] Nam ngời vinh [D] quang! Việt [Bm] Nam ngời [C] vinh [D] quang.

Video hướng dẫn