1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng dân chài

Cuộn trang

[Am] Đêm dâng với ngọn triều Dô à dô kéo thuyền nhổ neo [Dm] Vi vu buồm lên cao Dô à dô sóng reo dạt [Am] dào [Em] Trăng lên vừa [G] nhô xa Con thuyền [Em] trôi trong trời bao [G] la Mái [E] chèo này chèo xa tắp bến bờ Mau cùng [Em] nhau anh em ta [Am] Dô dô dô hò hò Tay bàn tay siết chặt trôi mau [Dm] Sông sâu (là) sông sâu Sông này nuôi sống dân chài [Am] nghèo [Em] Anh em cùng [G] ra đây Khoang thuyền [Em] đây tay chài tay [G] lưới Ấy [E] đời nhọc [E7] nhằn mà [A] vui Ơ này [Am] anh em ơi! Tôi nhớ một [Dm] chiều ánh lửa hồng soi thân yêu Đâu bóng tre [Em] xanh, Đâu mắt mẹ [Am] hiền giọt lệ rưng [F] rưng chờ [G] mong bóng [C] con Ơ này [Em7] anh em ơi! Hương khói gia [B] đình bát ngát trong câu mong [E] chờ! Đêm khuya mơ [B] hồ chan hòa bao [A] tiếng ta [D] hò Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta Đêm nay thuyền ngược trường giang Cho mai sớm [E] được vui khoang cá [A] đầy Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta Lưới vung chụp ánh trăng vàng Mồ hôi tôi [E] đổ xuống hàng bờ [A] lau Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta [Bm] Ới ai đời sống dân chài, Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca [B] Hò ô hò, [C#m] hò dô [B] ta Lẳng [C#m] lặng mà [B] nghe ơ ơ [C#m] hò dô [B] ta Sóng [E] ru đợt vỗ lênh đênh Tiếng [A] reo cơn [D] gió bập bềnh thuyền [A] ta Hò ô hò, [E] hò dô [A] ta [Bm] Hò ô [A] hò, [Bm] hò dô [A] ta Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta [Bm] Ới ai đời sống dân chài, Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca [Bm] Hò dô [E] ta dô ta dô [A]

Video hướng dẫn