highlight chords
[Am] Đêm dâng với ngọn triều 
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo 
[Dm] Vi vu buồm lên cao 
Dô à dô sóng reo dạt [Am] dào 
[Em] Trăng lên vừa [G] nhô xa 
Con thuyền [Em] trôi trong trời bao [G] la 
Mái [E] chèo này chèo xa tắp bến bờ 
Mau cùng [Em] nhau anh em ta
[Am] Dô dô dô hò hò 
Tay bàn tay siết chặt trôi mau 
[Dm] Sông sâu (là) sông sâu 
Sông này nuôi sống dân chài [Am] nghèo 
[Em] Anh em cùng [G] ra đây 
Khoang thuyền [Em] đây tay chài tay [G] lưới 
Ấy [E] đời nhọc [E7] nhằn mà [A] vui 
Ơ này [Am] anh em ơi! 
Tôi nhớ một [Dm] chiều ánh lửa hồng soi thân yêu 
Đâu bóng tre [Em] xanh, 
Đâu mắt mẹ [Am] hiền giọt lệ rưng [F] rưng chờ [G] mong bóng [C] con 
Ơ này [Em7] anh em ơi! 
Hương khói gia [B] đình bát ngát trong câu mong [E] chờ! 
Đêm khuya mơ [B] hồ chan hòa bao [A] tiếng ta [D] hò 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
Đêm nay thuyền ngược trường giang 
Cho mai sớm [E] được vui khoang cá [A] đầy 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
Lưới vung chụp ánh trăng vàng 
Mồ hôi tôi [E] đổ xuống hàng bờ [A] lau 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
[Bm] Ới ai đời sống dân chài, 
Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca 
[B] Hò ô hò, [C#m] hò dô [B] ta 
Lẳng [C#m] lặng mà [B] nghe ơ ơ [C#m] hò dô [B] ta 
Sóng [E] ru đợt vỗ lênh đênh 
Tiếng [A] reo cơn [D] gió bập bềnh thuyền [A] ta 
Hò ô hò, [E] hò dô [A] ta 
[Bm] Hò ô [A] hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
[Bm] Ới ai đời sống dân chài, 
Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca 
[Bm] Hò dô [E] ta dô ta dô [A]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng dân chài

Phạm Đình Chương
[Am] Đêm dâng với ngọn triều 
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo 
[Dm] Vi vu buồm lên cao 
Dô à dô sóng reo dạt [Am] dào 
[Em] Trăng lên vừa [G] nhô xa 
Con thuyền [Em] trôi trong trời bao [G] la 
Mái [E] chèo này chèo xa tắp bến bờ 
Mau cùng [Em] nhau anh em ta
[Am] Dô dô dô hò hò 
Tay bàn tay siết chặt trôi mau 
[Dm] Sông sâu (là) sông sâu 
Sông này nuôi sống dân chài [Am] nghèo 
[Em] Anh em cùng [G] ra đây 
Khoang thuyền [Em] đây tay chài tay [G] lưới 
Ấy [E] đời nhọc [E7] nhằn mà [A] vui 
Ơ này [Am] anh em ơi! 
Tôi nhớ một [Dm] chiều ánh lửa hồng soi thân yêu 
Đâu bóng tre [Em] xanh, 
Đâu mắt mẹ [Am] hiền giọt lệ rưng [F] rưng chờ [G] mong bóng [C] con 
Ơ này [Em7] anh em ơi! 
Hương khói gia [B] đình bát ngát trong câu mong [E] chờ! 
Đêm khuya mơ [B] hồ chan hòa bao [A] tiếng ta [D] hò 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
Đêm nay thuyền ngược trường giang 
Cho mai sớm [E] được vui khoang cá [A] đầy 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
Lưới vung chụp ánh trăng vàng 
Mồ hôi tôi [E] đổ xuống hàng bờ [A] lau 
Hò ô hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
[Bm] Ới ai đời sống dân chài, 
Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca 
[B] Hò ô hò, [C#m] hò dô [B] ta 
Lẳng [C#m] lặng mà [B] nghe ơ ơ [C#m] hò dô [B] ta 
Sóng [E] ru đợt vỗ lênh đênh 
Tiếng [A] reo cơn [D] gió bập bềnh thuyền [A] ta 
Hò ô hò, [E] hò dô [A] ta 
[Bm] Hò ô [A] hò, [Bm] hò dô [A] ta 
Lẳng [Bm] lặng mà [A] nghe ơ ơ [Bm] hò dô [A] ta 
[Bm] Ới ai đời sống dân chài, 
Đêm đêm soi [E] bóng sông dài mà [F#7] ca 
[Bm] Hò dô [E] ta dô ta dô [A]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com