highlight chords
				            [Bm]                   
Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu 
    [D]                    
Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng 
 [A]          [Bm] 
Mừng thắng trận quê em 
             [D]   
Từ trên đỉnh núi cao chon von, 
        [Bm]           
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca. 
     [D]       [Bm]         [D]  
Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư 
[Cm]                           
Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình 
[Em]          [Bm]               
Con chim ch"rao xinh hót trên cành vui mừng công anh 
[A]         [D]     [Bm]          [D]       
Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền tây Khe Sanh 
[A]            [D]            [Bm]      
Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy 
[Em]                 [Bm]              
Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia 
[G]        [Bm]   
Nó bỏ xác trên rừng. 
    [Bm]                     
Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung ! (Hú) 
[A]             [Bm] 
Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư 
       [A]         [Bm]  
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca. 
 

[Bm]                  
Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới 
     [D]                    
Rừng núi ta ơi! Hãy thắm xanh vui cùng bản làng 
[A]          [Bm] 
Mừng thắng trận Gio An 
       [Bm]      [D]   
Từ trên đỉnh núi cao chon von, 
         [Bm]          
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca 
    [D]      [Bm]         [D]  
Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư 
[Cm]                           
Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình 
[Em]         [Bm]             
Ơi anh pháo binh, pháo ta gầm đạn nở như hoa 
[A]         [D]    [Bm]         [D]     
Đồn quân giặc bốc cao cao trong tiếng đàn Ta lư em reo 
[A]               [D]            [Bm]       
Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng từ Trị Thiên khói lửa anh hùng 
[Em]                 [Bm]              
Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia 
[G]        [Bm]   
Nó bị bắt trên rừng. 
    [Bm]                      
Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! (Hú) 
[A]             [Bm] 
Đàn em reo ca, ơi đàn Ta tư 
       [A]         [Bm]  
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn Ta-lư

				            [Bm]                   
Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu 
    [D]                    
Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng 
 [A]          [Bm] 
Mừng thắng trận quê em 
             [D]   
Từ trên đỉnh núi cao chon von, 
        [Bm]           
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca. 
     [D]       [Bm]         [D]  
Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư 
[Cm]                           
Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình 
[Em]          [Bm]               
Con chim ch"rao xinh hót trên cành vui mừng công anh 
[A]         [D]     [Bm]          [D]       
Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền tây Khe Sanh 
[A]            [D]            [Bm]      
Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy 
[Em]                 [Bm]              
Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia 
[G]        [Bm]   
Nó bỏ xác trên rừng. 
    [Bm]                     
Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung ! (Hú) 
[A]             [Bm] 
Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư 
       [A]         [Bm]  
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca. 
 

[Bm]                  
Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới 
     [D]                    
Rừng núi ta ơi! Hãy thắm xanh vui cùng bản làng 
[A]          [Bm] 
Mừng thắng trận Gio An 
       [Bm]      [D]   
Từ trên đỉnh núi cao chon von, 
         [Bm]          
thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca 
    [D]      [Bm]         [D]  
Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư 
[Cm]                           
Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình 
[Em]         [Bm]             
Ơi anh pháo binh, pháo ta gầm đạn nở như hoa 
[A]         [D]    [Bm]         [D]     
Đồn quân giặc bốc cao cao trong tiếng đàn Ta lư em reo 
[A]               [D]            [Bm]       
Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng từ Trị Thiên khói lửa anh hùng 
[Em]                 [Bm]              
Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia 
[G]        [Bm]   
Nó bị bắt trên rừng. 
    [Bm]                      
Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! (Hú) 
[A]             [Bm] 
Đàn em reo ca, ơi đàn Ta tư 
       [A]         [Bm]  
Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com