1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn Ta Lư

Huy Thục
Tiếng đàn Ta Lư Tiếng đàn Ta Lư
Nguồn: hopamviet.com