1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn Ta Lư

Cuộn trang

1. [Am] Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu Đàn Ta [C] lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng [G] Mừng thắng trận quê [Am] em Từ trên đỉnh núi cao chon [C] von Thánh thót nhịp [Am] nhàng vang lời em ca. Theo nhịp [C] bước quân đi [Am] trong tiếng đàn Ta [C][E] Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình [Dm] Con chim ch'rao xinh [Am] hót trên cành vui mừng công anh [G] Bộ đội giải phóng [C] quân ơi, [Am] anh thắng trận miền [C] tây Khe Sanh [G] Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, [C] đồi Đồng Chi xác [Am] Mỹ chất đầy [Dm] Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am] tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia [F] Nó bỏ xác trên [Am] rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay [E] hung ! (Hú) Đàn em [G] reo ca, ơi đàn Ta [Am] Lư rừng núi [G] quê ta, tưng bừng reo [Am] ca 2. [Am] Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới Rừng núi [C] ta ơi! Hãy thắm xanh vui cùng bản làng [G] Mừng thắng trận Gio [Am] An Từ trên đỉnh [Am] núi cao chon [C] von Thánh thót nhịp [Am] nhàng vang lời em ca Vọng về [C] đất Gio An [Am] vang tiếng đàn Ta [C][E] Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình [Dm] Ơi anh pháo binh [Am] pháo ta gầm đạn nở như hoa [G] Đồn quân giặc bốc [C] cao cao [Am] trong tiếng đàn Ta [C] lư em reo [G] Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng [C] từ Trị Thiên khói [Am] lửa anh hùng [Dm] Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am] tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia [F] Nó bị bắt trên [Am] rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay [E] hung ! (Hú) Đàn em [G] reo ca, ơi đàn Ta [Am] Lư rừng núi [G] quê ta, tưng bừng reo [Am] ca

Video hướng dẫn