1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn

Cuộn trang

ĐK: [Am] Tiếng đàn vẫn [Em] ngân trên phố [G] phường Hà [Am] Nội Một ngày ngừng [F] gió lá thu vàng [G] rơi dương cầm buông [Em] lơi 1. Tiếng [C] đàn vị [F] tướng mười ngón tay [Em] thô Lướt trên thăng [G] trầm trắng đen cuộc [Dm] đời Vinh quang cay [Am] đắng cây [G] đời vẫn [C] xanh Tiếng đàn đồng [F] chí rạng rỡ non [Em] sông Áo xanh bạc [G] màu thuỷ chung đồng [Dm] đội Vào sinh ra [Am] tử ấm [G] tình anh [C] Văn Đàn [Dm] ngân nhân nghĩa sáng [G] ngời Đàn [Dm] ngân trí thức cao [C] vời Danh [F] tướng muôn [Em] đời rạng [G] rỡ Việt [Am] Nam ĐK: [Am] Tiếng đàn vẫn [Em] ngân trên phố [G] phường Hà [Am] Nội Một ngày ngừng [F] gió lá thu vàng [G] rơi dương cầm buông [Em] lơi 2. Tiếng [C] đàn tổ [F] quốc toàn thắng reo [Em] ca Cánh chim ngang [G] trời vẫn không biết [Dm] mỏi Vẫn mơ ước [Am] sống lo [G] nhiều cho [C] dân Tiếng đàn Đại [F] Tướng trời đất yêu [Em] thuơng Khóc cho dân [G] tộc khuất xa một [Dm] người Rạng danh trung [Am] hiếu sáng [G] ngời muôn [C] sau Đàn [Dm] ngân thương tiếc vô [G] cùng Đàn [Dm] ơi nước mắt tuôn [C] trào Đất [F] nước nhớ [Em] người vì [G] nước quên [Am] thân Vinh [Em] quang tổ [G] quốc Việt [Am] Nam

Video hướng dẫn