1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng gọi non sông

Cuộn trang

[G] Đi ta ra đi vì [C] biên cương, biển [G] đảo Đi ta ra đi cưỡi con [Em] sóng vượt trùng [Am] dương Đi ta ra [C] đi giữ [Em] biển trời quê [Am] hương Mang sức thanh xuân ta một [D] lòng vì non [G] sông Vì tổ [C] quốc khó khăn ngại [G] chi Triệu con [Am] tim thúc giục bước ta [G] đi Ngọn lửa [C] cháy sáng ngời Một niềm [G] tin chẳng rời Là người [D] trai trên đất mẹ việt [G] Nam

Video hướng dẫn