1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng hát đêm Noel

Cuộn trang

Lạy Chúa ngôi [E7] hai đã xuống [Am] trần [C] Đời con lính [G] trận ở núi [E7] rừng [Am] Ngoài ba năm [A7] lính gian khổ xa [Dm] nhà Vì còn mãi chiến [G] chinh nên có [Am] lần bỏ quên đêm [E7] Chúa Lạy Chúa quê con lửa ngút [Am] trời [C] Bầy trai đánh [G] giặc bỏ xóm [E7] làng [Am] Để đêm thanh [A7] vắng chuông đổ thật [Dm] buồn Đàn em đi lễ [G] khuya sân giáo [E7] đường hoang lạnh đìu [Am] hiu [E7] Đôi khi con [Am] ngờ Chúa chẳng trở lại [Dm] đây Để con [C] Chúa quên cả Thánh [E7] Kinh Đôi [Dm] khi nghĩ [Am] rằng Chúa luôn có ở bên [E7] con Sao chiến chinh không của [Am] riêng ai Đời lính con gian khổ đã [Am] nhiều [C] Mừng đêm Chúa [G] về chẳng ước [E7][Am] Chỉ xin non [A7] nước qua cảnh điêu [Dm] tàn Ngày mai đi lễ [G] khuya sân giáo [E7] đường sẽ rộn ràng [Am] vui

Video hướng dẫn