1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng hát thiên thần

Cuộn trang

1. [C] Canh khuya nghe náo [Em] nức muôn [Am] cung đàn [C] Vang trên đồng quê thức [Em] giấc đêm [Am] đông [C] Trên không trung vắng [Em] tiếng của [Am] Thiên Thần [C] Loan tin mừng vui Chúa [Em] đã Giáng [Am] Sinh ĐK: [C][Am] hơ hơ [Dm][G] hơ hơ hơ hờ [C] hơ hơ hơ hơ hờ [Dm] Ca lên [G] nào [Dm] tình yêu [Em] Thiên Chúa [Dm] cao vời [C][Am] hơ hơ [Dm][G] hơ hơ hơ hờ [C] hơ hơ hơ hơ hờ [Dm] Ca lên [G] nào, [Dm] tình yêu [Em] Thiên Chúa [Dm] cho nhân [C] loại 2. [C] Đêm thanh nghe [Em] hát của [Am] Thiên Thần [C] Chung nhau đàn ca thánh [Em] thót thi [Am] hoan [C] Trên Thiên cung vang [Em] xuống cõi [Am] dương trần [C] Ngân nga câu kính [Em] chúc hiển [Am] vinh 3. [C] Đem tin vui Con [Em] Chúa đã [Am] ra đời [C] Sinh nơi lều tranh đêm [Em] đông cứu [Am] dân [C] Trong nhân gian cảm [Em] mến bao [Am] ơn Người [C] Chung nhau hoà âm những [Em] khúc thái [Am] ân 4. [C] Nương thân trên rơm [Em] rạ giữa [Am] hang lừa [C] Ôi thân Hài Nhi giá [Em] rét khô [Am] thây [C] Đây vua ta quán [Em] xuất cõi [Am] sơn hà [C] Mau vui cùng nhau kính [Em] bái Ngôi [Am] Hai 5. [C] Đưa ta ra để [Em] tỏ cho [Am] muôn người [C] Bao nhiêu tình thương đối [Em] với thế [Am] gian [C] Sao ta chưa kip [Em] đến lễ [Am] dâng người [C] Dâng tâm hồn ta tiếng [Em] hát nỉ [Am] non 6. [C] Noi theo gương sốt [Em] sắng của [Am] thiên thần [C] Con xin từ nay mến [Em] Chúa chẳng [Am] khuây [C] Đem cả ngàn triều [Em] mến để [Am] thông phần [C] Ca khen ngàn ơn Chúa [Em] xuống xưa [Am] nay

Video hướng dẫn