1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng Muôn Thiên Thần (Joy To The World)

Hoàng Kim (lời Việt) - G.F. Handel (nhạc)
Nguồn: catruong.com