1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng muôn Thiên Thần

G. F. Handel - Lời Việt Lm. Hoàng Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net