Tiếng Pháo Tiễn Người

≣≣
tone [Em]
 
Thấy em [C]cười, mắt trong [D]ngần
Đẹp như [Bm11]giữa ánh trăng đêm [Em]rằm
Mộng mơ [Cmaj7]tôi, về ôm [D]ấp, [Em]đêm nằm
 
Đến giữa [C]đời, có xa [Dsus2]vời
Điều tôi [Bm11]muốn nói không nên [Em]lời
Ngắm em [Cmaj7]tôi nhìn từ phía [Dsus2]xa
[Esus4]Xa [E]vời
 
Đk:
Ngày em [C]biết nhớ thương một [D]người
Là ngày tôi [Bm7]biết sắp xa em [Em]rồi
Rộn vang [C]tiếng pháo
hoa ngang [D]trời cùng ai xứng [G]đôi
 
Một lần [C]thương, vạn lần [D]đau
Buồn tôi [Bm7]đứng phía sau không [Em]lời
Biết thương [Cmaj7]em cũng là lúc [Dsus2]tôi
Mất [Esus4] [E]người
 
Có bao [C]giờ
Thoáng trong [D]lòng
Rằng em [Bm7]cũng vấn vương mơ mộng,
Rằng em [Cmaj7]thương
Rằng em [D]cũng động [Em]lòng
 
Tiếng em [C]cười
Mắt trong [D]ngời
Giờ đây [Bm11]đã mãi xa tôi [Em]rồi
Nhớ thương [C]nào lại tìm đến [Dsus2]tôi giữa đời [Esus4] [E]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)