1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng quốc đêm trăng

Cuộn trang

1. [Am] Đêm trắng qua sông [C] dài chợt [Am] nghe tiếng quốc dưới trăng [D] Chim hỡi chim kêu bầy mà [Am] như chim hót nhớ [Em] ai [Am] Từ ước mơ tương phùng [C] gọi giữa đêm não [Am] nùng Cho con bạn tình [C] chung cho con [Em] bạn tình [Am] chung ĐK: [Am] Hoa ơi, em đâu rồi ngàn [G] hương tóc xanh đâu [C] rồi [D] Long lanh con sông [Am] dài về đây nhớ một vầng [Dm] trăng [Am] Người có hẹn gì [D] không mà sao sóng lên mênh mang một [Am] dòng Tình chỉ một lần [Dm] qua mà sao tiếc [Em] thương cả đời [Am] ta 2 [Am] Đêm trắng qua sông [C] Hậu chợt [Am] nghe tiếng quốc nhớ nhau [D] Chim hót nơi giang đầu mà [Am] sao tê buốt cuối [Em] sông [Am] Người ấy xa ta rồi [C] còn tiếc chi mà [Am] đòi Ơi con bạn tình [C] ơi, ơi con [Em] bạn tình [Am] ơi

Video hướng dẫn