highlight chords
1. [Am] Đêm trắng qua sông [C] dài chợt [Am] nghe tiếng quốc dưới trăng
[D] Chim hỡi chim kêu bầy mà [Am] như chim hót nhớ [Em] ai
[Am] Từ ước mơ tương phùng [C] gọi giữa đêm não [Am] nùng
Cho con bạn tình [C] chung cho con [Em] bạn tình [Am] chung
ĐK: [Am] Hoa ơi, em đâu rồi ngàn [G] hương tóc xanh đâu [C] rồi
[D] Long lanh con sông [Am] dài về đây nhớ một vầng [Dm] trăng
[Am] Người có hẹn gì [D] không mà sao sóng lên mênh mang một [Am] dòng
Tình chỉ một lần [Dm] qua mà sao tiếc [Em] thương cả đời [Am] ta
2 [Am] Đêm trắng qua sông [C] Hậu chợt [Am] nghe tiếng quốc nhớ nhau
[D] Chim hót nơi giang đầu mà [Am] sao tê buốt cuối [Em] sông
[Am] Người ấy xa ta rồi [C] còn tiếc chi mà [Am] đòi
Ơi con bạn tình [C] ơi, ơi con [Em] bạn tình [Am] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng quốc đêm trăng

Vũ Đức Sao Biển
1. [Am] Đêm trắng qua sông [C] dài chợt [Am] nghe tiếng quốc dưới trăng
[D] Chim hỡi chim kêu bầy mà [Am] như chim hót nhớ [Em] ai
[Am] Từ ước mơ tương phùng [C] gọi giữa đêm não [Am] nùng
Cho con bạn tình [C] chung cho con [Em] bạn tình [Am] chung
ĐK: [Am] Hoa ơi, em đâu rồi ngàn [G] hương tóc xanh đâu [C] rồi
[D] Long lanh con sông [Am] dài về đây nhớ một vầng [Dm] trăng
[Am] Người có hẹn gì [D] không mà sao sóng lên mênh mang một [Am] dòng
Tình chỉ một lần [Dm] qua mà sao tiếc [Em] thương cả đời [Am] ta
2 [Am] Đêm trắng qua sông [C] Hậu chợt [Am] nghe tiếng quốc nhớ nhau
[D] Chim hót nơi giang đầu mà [Am] sao tê buốt cuối [Em] sông
[Am] Người ấy xa ta rồi [C] còn tiếc chi mà [Am] đòi
Ơi con bạn tình [C] ơi, ơi con [Em] bạn tình [Am] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com