1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng ru ngàn đời

Cuộn trang

Lời mẹ ru [Am] con mãi về [Dm] sau còn rung tiếng [Am] người Một ngày trong [E7] nôi tay mẹ [Am] nâng giấc mơ vào đời Dạt dào thương [Dm] yêu, chong đèn khuya mẹ thức từng [C] đêm Xót xa trong [E7] lòng, mai sớm đời con sẽ về [E7] đâu. Lời mẹ ru [Am] con lên đồi [Dm] xanh ngàn năm vẫn [Am] còn Tình mẹ thương [E7] con lấy gì [Am] đong mấy sông cho vừa Biển đời mênh [Dm] mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu [C] con Đến khi bạc [E7] đầu mẹ vẫn là sao sáng trên [Am] cao. Ôi tiếng [G] ru, Ôi tiếng [C] ru mãi ngân [F] dài đến trong [Am] lòng Lời mẹ trong trái [Am] ngọt [Dm] Đường trần còn lắm khổ [Am] đau Đắm cuộc người trong vũng [C] tối Mẹ [G] đã soi con đường [Am] đi. Từng mùa đông [Am] sang mang lửa [Dm] thiêng sưởi con ấm [Am] lòng Mẹ là cây [E7] xanh che đời [Am] con những khi hạ về Tình mẹ thênh [Dm] thang qua ngàn sau còn mãi lời [C] ca Khắc sâu trong [E7] đời cho tháng ngày con bước chân [Am] qua.

Video hướng dẫn