1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng thời gian

Cuộn trang

[G] Mưa rơi hiu hắt, [Em] ai sầu mùa [Bm] đông Không gian u [Am] ám [Bm] sương mờ, mờ [Em] buông Xa trong đêm [Am] vắng chuông buồn, buồn [D7] ngân [G] Mùa đông xưa rét [Bm] mướt, bến [Em] sông, ngừng [Am] chân [D7] Chờ ai trong tê [G] tái, lắng [Em] nghe, chuông [G] than Thời gian trôi tan [Bm] tác, mang [Em] theo, ngày [Am] xuân [D7] Mưa [C] đêm nay khóc [G] thầm Cuộc đời đầm [Em] ấm [Am] đã theo thời [G] gian [C] Ngoài kia gió [G] sương [Em] mờ [C] Lìa cây lá [E] giang [Am] hồ [G] Về đâu! Về [Em] đâu! [C] Ngày xuân thoắt [G] đi [Em] dần [D7] Lòng ta tái [Bm][Em] sầu [D7] Người cười nhưng [A7] ta vẫn khóc [D7] thầm [G] Ðời chim bạt [Em] gió [C] Kìa ai thoáng [G][Em] hồ [D7] Ngừng chân dưới [Bm] mưa [Em] dầm [D7] Nhìn lầu nguy [Am] nga ước mơ thầm [D7] Bao nhiêu xuân qua, lòng không tình [G] yêu

Video hướng dẫn