1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng thời gian

Lâm Tuyền , Dạ Chung
Tiếng thời gian Tiếng thời gian
Nguồn: hopamviet.com