1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng thu

Cuộn trang

[D] Em không nghe mùa Thu Dưới trăng mờ thổn [Bm] thức [Em] Em không nghe rạo rực Hình [A7] ảnh kẻ chinh [D] phu Trong [G] lòng người cô [D] phụ Em không nghe mùa [D] Thu Lá thu [F#m] rơi xào [Bm] xạc Con [Em7] nai vàng ngơ ngác Đạp [A7] trên lá vàng [D] khô

Video hướng dẫn