highlight chords
1. [F] Trái đất [C] rộng bao thứ tiếng í a
[Dm] Tiếng í a Việt [Bb] quê ta hồn [Dm] nhiên
Lời [Am] nói thánh [Bb] thót như lời [F] ca ớ tiếng [Dm] đàn
Lời [F] ca tiếng [C] đàn
[F] Mỗi í a sớm [Dm] dậy thân [F] thiết nghe bốn [Bb] bề
[Am] Người a í a qua [Dm] đường chung [C] tiếng Việt cùng [F] tôi

Chưa [C] thành chữ [Am] viết í a [Dm] đã í a vẹn [Bb] tròn lời [F] nói
Vầng [Am] Trăng cao đêm [Bb] cá bơi biệt [F] tăm ớ sao [Dm] mờ
Biệt [F] tăm sao [C] mờ
[F] Ôi Tiếng [Dm] Việt như [C] đất cày như [Bb] lụa
[C] Óng í a tre ngà mềm mại như [F] tơ

2. Mát [G] lịm tiếng [Am] suối í a
Heo [Dm] may gợi [Bb] về đường [F] xa một [Am] tiếng nhớ
Kìa [Bb] nón ai thẳm [F] xa ớ bên [Dm] trời, thẳm [F] xa bên [C] trời
[F] Tiếng í a cha [Dm] dặn khi [C] lũ về bão [Bb] dội
[C] Cánh í nôi mơ màng giọng mẹ à [F] ơi

Phiêu [G] bạt xa [C] lắc í a [Dm] cuối í a bể [Bb] cùng trời
Người [F] ơi, người [C] có gọi [Bb] khẽ tiếng Việt [F] trong những đêm [Dm] dài
Trong [F] những đêm [C] dài

[Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn
[F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi.
[Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn
[F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng Việt

Lê Tâm , Lưu Quang Vũ
1. [F] Trái đất [C] rộng bao thứ tiếng í a
[Dm] Tiếng í a Việt [Bb] quê ta hồn [Dm] nhiên
Lời [Am] nói thánh [Bb] thót như lời [F] ca ớ tiếng [Dm] đàn
Lời [F] ca tiếng [C] đàn
[F] Mỗi í a sớm [Dm] dậy thân [F] thiết nghe bốn [Bb] bề
[Am] Người a í a qua [Dm] đường chung [C] tiếng Việt cùng [F] tôi

Chưa [C] thành chữ [Am] viết í a [Dm] đã í a vẹn [Bb] tròn lời [F] nói
Vầng [Am] Trăng cao đêm [Bb] cá bơi biệt [F] tăm ớ sao [Dm] mờ
Biệt [F] tăm sao [C] mờ
[F] Ôi Tiếng [Dm] Việt như [C] đất cày như [Bb] lụa
[C] Óng í a tre ngà mềm mại như [F] tơ

2. Mát [G] lịm tiếng [Am] suối í a
Heo [Dm] may gợi [Bb] về đường [F] xa một [Am] tiếng nhớ
Kìa [Bb] nón ai thẳm [F] xa ớ bên [Dm] trời, thẳm [F] xa bên [C] trời
[F] Tiếng í a cha [Dm] dặn khi [C] lũ về bão [Bb] dội
[C] Cánh í nôi mơ màng giọng mẹ à [F] ơi

Phiêu [G] bạt xa [C] lắc í a [Dm] cuối í a bể [Bb] cùng trời
Người [F] ơi, người [C] có gọi [Bb] khẽ tiếng Việt [F] trong những đêm [Dm] dài
Trong [F] những đêm [C] dài

[Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn
[F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi.
[Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn
[F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com