1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng Việt

Cuộn trang

1. [F] Trái đất [C] rộng bao thứ tiếng í a [Dm] Tiếng í a Việt [Bb] quê ta hồn [Dm] nhiên Lời [Am] nói thánh [Bb] thót như lời [F] ca ớ tiếng [Dm] đàn Lời [F] ca tiếng [C] đàn [F] Mỗi í a sớm [Dm] dậy thân [F] thiết nghe bốn [Bb] bề [Am] Người a í a qua [Dm] đường chung [C] tiếng Việt cùng [F] tôi Chưa [C] thành chữ [Am] viết í a [Dm] đã í a vẹn [Bb] tròn lời [F] nói Vầng [Am] Trăng cao đêm [Bb] cá bơi biệt [F] tăm ớ sao [Dm] mờ Biệt [F] tăm sao [C] mờ [F] Ôi Tiếng [Dm] Việt như [C] đất cày như [Bb] lụa [C] Óng í a tre ngà mềm mại như [F] tơ 2. Mát [G] lịm tiếng [Am] suối í a Heo [Dm] may gợi [Bb] về đường [F] xa một [Am] tiếng nhớ Kìa [Bb] nón ai thẳm [F] xa ớ bên [Dm] trời, thẳm [F] xa bên [C] trời [F] Tiếng í a cha [Dm] dặn khi [C] lũ về bão [Bb] dội [C] Cánh í nôi mơ màng giọng mẹ à [F] ơi Phiêu [G] bạt xa [C] lắc í a [Dm] cuối í a bể [Bb] cùng trời Người [F] ơi, người [C] có gọi [Bb] khẽ tiếng Việt [F] trong những đêm [Dm] dài Trong [F] những đêm [C] dài [Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn [F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi. [Am] Ai í a lỡ [Dm] đường quên [C] giống nòi gốc [Bb] nguồn [F] Trong í a tiếng [Dm] Việt quay [C] về cùng [F] tôi.

Video hướng dẫn