1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng vọng giữa đời

Trương Trí Thanh
Nguồn: thanhcavietnam.net