1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng xưa

Cuộn trang

1. Hoàng [F] hôn lá reo bên thềm Hoàng hôn tơi bời lá [Gm] thu Sương [F] mờ ngậm ngùi xuân [Gm] xanh Bâng [C7] khuâng phím loan vương [F] tình Đâu bóng trăng [Am7] xưa mơ khúc nghê thường Phai [Gm] tàn một thời liệt [F] oanh Xa [C7] đưa gió mây lạnh [F] lùng Chiều [F] thu nhớ nhung vì đâu Thắm đôi giòng [Dm] châu Tiếc thay tại [Bb] sao đành lỡ [Gm] làng Man [C7] mác khói hương bay dịu [F] dàng Như tóc mây vương dáng liễu mơ [Am7] màng Cung [Gm] đàn nhỏ lệ Tầm [F] Dương Ai [C7] đó tri âm biết [F] cùng 2. Hoàng [F] hôn gió sương lạnh lùng Hoàng hôn bao niềm nhớ [Gm] nhung Thiết [F] tha đàn rung tiếng [Gm] tơ Vấn [C7] vương trôi theo mây [F] mờ Đâu khúc cô [Am7] liêu, duyên dáng tiêu điều Dư [Gm] âm chìm theo giòng [F] châu Tràn [C7] lan sóng vương mạch [F] sầu Đàn [F] ơi thiết tha vì đâu Tiếng xưa trầm [Dm] ngâm Lắng rung đường [Bb] tơ bao mơ [Gm] màng Lưu [C7] luyến hương thu thêm dịu [F] dàng Ai có hay chăng? Say khúc ưu [Am7] tư Gió [Gm] sương chiều thu buồn [F] mơ Ai [C7] đó tri âm hững [F] hờ .

Video hướng dẫn